عدالتنامه

تلاشی درجهت بسط مفهوم عدالت در جامعه علمی ایران

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه عدالت در مدیریت اسلامی و مکاتب مدیریتی غرب

 

عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده: مهرانفر، معصومه
مقطع: کارشناسي ارشد
رشته گرايش: ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه: تهران
استاد راهنما: مهدی ابراهیمی نژاد
استاد مشاور: یوسف بهرامپور
استاد ناظر:
تاريخ دفاع: 1382
کلمات کليدي: ،
واحد:
منابع:
چکيده:

دراین پژوهش سعی شده بامطالعه سبکهای مدیریتی و بررسی مدیریت اسلامی عدالت را که معیار عملکرد درسیستم اسلامی است در مکاتب مدیریتی غرب نیز بررسی شود. دراین تحقیق تعریفی از
" عدالت برمبنای حق " براساس آیه ۱۵۹ سوره اعراف بعنوان عدالت حق مدار ارائه شده و تئوریهای مدیریتی کلاسیک و نئوکلاسیک با تاکید برموضوع عدالت مورد تحقیق قرار گرفته است البته شایان ذکر است جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز (بدلیل کتابخانه ای بودن تحقیق ) از منابع مکتوب و مستندات (کتب ، مقالات ، کنفرانسها، ...) استفاده شده است با بررسی ها مشخص شد که بین تفکر سیستم حاکم و نوع مدیریت اعمال شده ، رابطه ای دو سویه برقرار است ؛ یعنی هرزمان که سیستم فکری درجایگاه حاکمیت جامعه ای قرار می گیرد، جهت نیل به آرمان سیاسی که ارائه شده ، قدم برمی دارد و می توان آن را در هرحرکت در مجموعه ای جستجو کرد بدین ترتیب مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک درسایه این تفکر، که قدرت والاترین ارزش است و زرمندان از قدرتمندترین افراد جامعه هستند، با محوریت افزایش سود پا به عرصه حیات گذاشت . حال که در کشورمان حکومت اسلامی برقرار است و حاکمیت اسلامی برقرار است و حاکمیت اسلام ایجاب می کند که جامعه بار را با معیار عدالت به سرمنزل مقصود یعنی تکامل ، رشد و شکوفایی برساند باید موضوع و جایگاه عدالت را در مدیریتهای آن طرح ریزی کرده و به اجرا درآورد برهیمین اساس دراین پژوهش تعریف عدالت حق مدار ارائه شده است که حرکت برمدار عدالت باشناخت حق میسر می گردد. دراین صورت باتوجه به تعریف شهید مطهری از عدل ، جهت ایجاد توازن درجامعه باید حق را شناخت و با محوریت حق تساوی را جایگزین تبعیض نمود همچنین براساس شناخت حق ، حقوق افراد رعایت شده و به هرصاحب حقی ، حقش اعطا شود و مهمتر از آن استحقاقها در جامعه در چارچوب حق مورد توجه قرار گرفته و جایگاه خود را بیابد تقسیم بندی موسوی نیز که عدالت را در حوزه اجرایی و توزیعی مورد بحث و بررسی قرار داده با تعریف ارائه شده از عدالت توجیه پذیراست ؛ بدین معنا که : قانون مند کردن رفتارها و محاسبه رفتار انسانها برحسب قوانین موجود در زندگی اجتماعی و همچنین شیوه های برخورد قانون با معیار حق قابل استخراج و تنظیم بوده ، که دراین صورت متوقف بر امر عدالت است . در حوزه توزیعی نیز عدالت که به معنای توزیع منابع کمیاب در عرصه زندگی اجتماعی ، یعنی قدرت ، ثروت و حیثیت است ، ملاک توزیع میتواند باشناخت حق و رعایت آن محقق گردد


کاربر گرامی جهت دریافت اصل پایان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرمایید.
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۹ساعت   توسط سیدمجیدافضلی  |